FIRMA PIEKARZ - Części Elektroniczne
Szybkie zakupy
Dodaj szybko artykuły do koszyka:
Uwaga
Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenie w przeglądarce obsługi Cookies. Więcej o zasadach użycia plików cookies możesz przeczytać w naszej polityce prywatości.

Reklamacje

Co zrobić jeśli otrzymana ilość towaru nie zgadza się z ilością podaną na fakturze lub paragonie?

Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności między stanem faktycznym a fakturą lub paragonem, prosimy zgłaszać:
- telefonicznie pod numerem 22 599 49 70,
- mailowo na adres ,
- osobiście w siedzibie naszej firmy przy ul. Wólczyńskej 206 w Warszawie.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu reklamacji warto wypełnić i przekazać nam formularz reklamacyjny.
Reklamacje ilościowe i omyłkowo dostarczanych towarów prosimy zgłaszać niezwłocznie. W przypadku klientów nie będących konsumentami, nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki.

Co zrobić w przypadku gdy przesyłka dostarczona przez kuriera jest uszkodzona?

Jeśli przesyłka dotarła do Państwa w stanie wskazującym na uszkodzenie mechaniczne podczas transportu, prosimy w obecności kuriera dokonać jej sprawdzenia i spisać protokół opisujący zniszczenia. Całą sytuację prosimy zgłosić do naszego działu sprzedaży:
- telefonicznie pod numerem 22 599 49 70,
- mailowo na adres .

Co zrobić jeśli zakupiony towar posiada wadę?

W przypadku stwierdzenia istnienia wady towaru prosimy zgłosić reklamację:
- telefonicznie pod numerem 22 599 49 70,
- mailowo na adres ,
- osobiście w siedzibie naszej firmy przy ul. Wólczyńskej 206 w Warszawie.

Jeśli uznamy to za konieczne do rozpatrzenia reklamacji, możemy poprosić o odesłanie reklamowanych towarów. Należy to zrobić przesyłką bez pobrania po uzgodnieniu z działem sprzedaży Firmy Piekarz. Dział sprzedaży może też zlecić odbiór reklamowanego towaru na nasz koszt za pośrednictwem kuriera. W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu reklamacji do odsyłanego towaru warto dołączyć wypełniony formularz reklamacyjny.

W przypadku klientów będących konsumentami zgłaszających reklamację z tutułu wady towaru (na podstawie rękojmi) na mocy Kodeksu Cywilnego przysługują m.in. następujące prawa:
1. Możliwość skorzystania z tej formy reklamacji istnieje do 2 lat od daty zakupu.
2. Przez pierwsze 12 miesięcy od daty zakupu, istnienie wady w momencie zakupu jest domniemane.
3. Przez następny okres to kupujący musi, w razie wątpliwości sprzedawcy udowodnić, że zaistniała wada istniała w momencie transakcji, a nie jest wadą nabytą.
4. Kupujący powinien określić sposób doprowadzenia towaru do zgodności z umową (wymiana, naprawa, obniżenie ceny lub zwrot).

W przypadku kupujących nie będących konsumentami odpowiedzialność z tytułu rękojmi, zgodnie z regulaminem, została wyłączona.

Co dzieje się po złożeniu reklamacji?

1. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego i objętego reklamacją towaru (jeżeli Firma Piekarz uzna zbadanie towaru za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji) badamy zasadność danej reklamacji.

2. Firma Piekarz ma 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji na ustosunkowanie się do niej i poinformowanie klienta o swojej decyzji. Reklamację uznaje się za zasadną jeśli klient w tym czasie nie otrzyma informacji od Firmy Piekarz o jej stanowisku w tej sprawie.

3. Jeśli klient jest konsumentem, w przypadku uznania reklamacji dotyczącej wady zakupionego towaru, zastosowanie mają Art. 560 i 561 Kodeksu Cywilnego.

4. W przypadku klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Firmy Piekarz za dostarczenie wadliwych towarów jest ograniczona do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty.

Proszę czekać

...
Potwierdzenie

Info