FIRMA PIEKARZ - Części Elektroniczne
Szybkie zakupy
Dodaj szybko artykuły do koszyka:
Uwaga
Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenie w przeglądarce obsługi Cookies. Więcej o zasadach użycia plików cookies możesz przeczytać w naszej polityce prywatości.

Reklamacje

Co zrobić jeśli otrzymana ilość towaru nie zgadza się z ilością podaną na fakturze lub paragonie?

Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności między stanem faktycznym a fakturą lub paragonem, prosimy zgłaszać:
- telefonicznie pod numerem 22 599 49 70,
- mailowo na adres ,
- osobiście w siedzibie naszej firmy przy ul. Wólczyńskej 206 w Warszawie.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu reklamacji warto wypełnić i przekazać nam formularz reklamacyjny.
Reklamacje ilościowe i omyłkowo dostarczanych towarów prosimy zgłaszać niezwłocznie. W przypadku klientów nie będących konsumentami, nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki.

Co zrobić w przypadku gdy przesyłka dostarczona przez kuriera jest uszkodzona?

Jeśli przesyłka dotarła do Państwa w stanie wskazującym na uszkodzenie mechaniczne podczas transportu, prosimy w obecności kuriera dokonać jej sprawdzenia i spisać protokół opisujący zniszczenia. Całą sytuację prosimy zgłosić do naszego działu sprzedaży:
- telefonicznie pod numerem 22 599 49 70,
- mailowo na adres ,

Co zrobić jeśli zakupiony towar posiada wadę?

W przypadku stwierdzenia istnienia wady towaru prosimy zgłosić reklamację:
- telefonicznie pod numerem 22 599 49 70,
- mailowo na adres ,
- osobiście w siedzibie naszej firmy przy ul. Wólczyńskej 206 w Warszawie.

Jeśli uznamy to za konieczne do rozpatrzenia reklamacji, możemy poprosić o odesłanie reklamowanych towarów. W przypadku klientów będących konsumentami przesyłkę z reklamowanym towarem odbierzemy na nasz koszt. W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu reklamacji do odsyłanego towaru warto dołączyć wypełniony formularz reklamacyjny.

W przypadku klientów będących konsumentami zgłaszających reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową na podstawie Ustawy o Prawach Konsumenta przysługują m.in. następujące prawa:
1. Możliwość skorzystania z tej formy reklamacji istnieje do 2 lat od daty dostarczenia towaru.
2. Co do zasady domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się w ciągu tych 2 lat, istniał w chwili dostarczenia towaru.
3. Konsument może żądać naprawy lub wymiany towaru niezgodnego z umową.
4. W przypadkach wymienionych w ustawie konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

W przypadku kupujących nie będących konsumentami odpowiedzialność z tytułu rękojmi, zgodnie z regulaminem, została wyłączona, a reklamacje dotyczące wad towaru przyjmujemy w ciągu 1 roku od daty zakupu.

Co dzieje się po złożeniu reklamacji?

1. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego i objętego reklamacją towaru (jeżeli Firma Piekarz uzna zbadanie towaru za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji) badamy zasadność danej reklamacji.

2. Firma Piekarz ma 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji na ustosunkowanie się do niej i poinformowanie klienta o swojej decyzji. Reklamację uznaje się za zasadną jeśli klient w tym czasie nie otrzyma informacji od Firmy Piekarz o jej stanowisku w tej sprawie.

3. Jeśli klient jest konsumentem, w przypadku uznania reklamacji dotyczącej wady zakupionego towaru, zastosowanie mają art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta dla umów zawartych od 1. stycznia 2023 lub art. 560 i 561 Kodeksu Cywilnego dla umów zawartych przed tą datą.

4. W przypadku klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Firmy Piekarz za dostarczenie wadliwych towarów jest ograniczona do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty.

Proszę czekać

...
Potwierdzenie

Info